Ponuka arboristických služieb

  • Výrub stromov v sťažených a nebezpečných podmienkach
  • Odborné  rezy  v korunách stromov
  • Výsadby stromov
  • Odvoz drevnej hmoty
  • Sadovnícke úpravy
  • Zakladanie a údržba zelene
  • Lesnícke práce

Leave a Comment