Aj stromy majú svoje potreby, veľké i malé. Jednou z dôležitých potrieb je aj odstránenie starých vyrodených, poškodených a prebytočných konárov.

Aj keď sa každý ovocný strom vyvíja  inak a teda je jedinečný, existujú zákonitosti, ktoré platia pre všetky druhy a odrody ovocných plodín.

Mali by ste ich poznať skôr, než začnite s prácou, lebo :

Rez je len vtedy správny, keď nie je v protiklade s týmito  rastovými  zákonmi.

Už som rezignoval na určité články na niektorých internetových stránkach, už som prestal písať do určitých časopisov a TV vysielaní, že ich osveta ohľadom rezu ovocných stromov je nesprávna a zle učia.

Nechcel som ale tým poveda,ť že len ja ja ja som najmúdrejš alebo, že to len ja viem, našťastie je už veľa ovocinárov, ktorí pochopili tieto zákonitosti .

Treba si v prvom rade povedať o aký druh rezu pôjde, čiže vek a v akej kondícií je daný strom.

Potom pri prečítaní jednotlivých konárov zistiť, či dané drevo už nie je odrodené a nahradiť ho mladým rodiacim drevom.

Na vysvetlenie :

v 1.roku máme len listové púčiky

v 2.roku máme len kvetné púčiky, ktoré ešte nerodia

a až  3.roku sa dočkáme úrody

v 5.roku je už daný konár odrodený a treba uvažovať o jeho náhrade novým, aby sme mali stále pekné, veľké a chutné ovocie.

Pre ilustráciu pozrite si video, ktoré sme natočili s pánom Ing.Jakubekom

http://videoportal.fhpv.unipo.sk/2012/20120531_utv_orange_video_s/web/

Ďalšie info ohľadom rezov telefonicky, alebo e-mailom, ale najlepšie osobne.