Odvetvie poľnohospodárstva primárne zamerané na pestovanie ovocných stromov a ovocia. Ovocinárstvo malo a aj v súčasnosti má vo viacerých regiónoch Slovenska charakter primárneho alebo doplnkového zamestnania a bolo významným zdrojom rodinných príjmov.