• všetky druhy rezov ovocných a okrasných drevín
  • výrub a orezávanie ovocných stromov v ťažko dostupných  a nebezpečných miestach za pomoci lanovej techniky a práce v korunách stromov s potrebným technickým a legislatívnym zabezpečením
  • vegetatívne a generatívne rozmnožovanie ovocných a okrasných drevín
  • štepenie a očkovanie
  • celoročná starostlivosť o ovocné dreviny u vás doma
  • výživa a chemická ochrana ovocných a okrasných drevín
  • poradenstvo  pri výsadbe ovocných drevín , ( druh podpníku a ušľachtilej odrody  vhodnej do vašej výsadby  )