Realizácia mechanizovaného rezu a jeho dôsledky.

doc. Ing. Oleg Paulen, PhD.

V časopise  Sady a vinice : všetko o pestovaní ovocných plodín a viniča. Roč. 8, č. 5-6 (2013), s. 12–13.

–          Zaujímavý článok o ktorom treba pouvažovať a vyskúšať termíny rezov aj pri ručných rezoch

 

VLKY :

Ing. Eduard  Jakubek

http://www.zahradkaripresov.sk/prakticke_skusenosti_clanky.htm

Kedy vlky skrátime? Vlky alebo dlhšie výhonky skracujeme len vtedy, keď na niektorej časti ovocného stromu chýba rozkonárenie a týmto skrátením chceme získať zaplnenie a vytvorenie nových kostrových konárov.

–          Tu by som chcel upriamiť pozornosť a odporučiť  ustráženie si týchto vlkov čiže kedy ich skrátiť a kedy ich ponechať.  Ak to zanedbáme, tak  stratíme rok !!!

 

Ako na výrub drevín :

Termín výrubu drevín sa povoľuje v mimovegetačnom období od 31. októbra do 31. marca.

Zákon č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny

Je potrebné mať súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny.

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podáva fyzická osoba (občan) alebo právnická

osoba (firma), ak má drevina obvod kmeňa nad 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou

a krovitý porast s výmerou nad 10 m2