–          Výrub stromov v sťažených a nebezpečných podmienkach

–          Odborné  rezy  v korunách stromov

–          Výsadby stromov

–          Odvoz drevnej hmoty

–          Sadovnícke úpravy

–          Zakladanie a údržba zelene

–          Lesnícke práce