Ovoarb - Domov » Články » Rozmnožovanie, štepenie a očkovanie ovocných stromov

Rozmnožovanie, štepenie a očkovanie ovocných stromov

Radi by sme mali taký stromček, ako majú naši susedia alebo známi – ako na to?

Poznáme v podstate dva druhy rozmnožovania a to:

  • Vegetatívne – rozmnožovanie bylinnými odrezkami
  • Generatívne – semenami

Samozrejme, že sa dajú aj ovocné stromy rozmnožiť odrezkami, ale len vrcholovými a to ešte dozretými, ale rýchlejšie a istejšie je to tým štepením alebo očkovaním.

Dá sa samozrejme ešte použiť aj technika potápaním alebo nakopcovaním.

Čo sa týka samotného generatívneho rozmnožovania, myslím si, že táto technika pri ovocných stromoch sa skôr využíva pri samotnom šľachtení a získavaní nových odrôd.

Samotnému generatívnemu rozmnožovaniu predchádza najprv stratifikácia semien a to z dôvodu väčšieho a istejšieho prijímania samotných semien v pôde.

Samotnú stratifikáciu vám asi tiež opisovať nebudem, lebo je už toho na nete veľa a Google určite pomôže.

Samozrejme dávam do pozornosti aj video z univerzity tretieho veku.

Štepenie a očkovanie

Kedysi mi to ukazoval môj otec, ale akosi som vtedy na to ešte nebol pripravený. Keď sa otec pominul a ja som začal chápať určité prírodné zákonitosti, išlo pri očkovaní a štepení skôr o akýsi pokus/omyl, skrátka bolo viacej sklamania než úspechu. Našťastie som sa dostal do kolektívu, kde som sa mohol v danej problematike zlepšiť a teraz je to skôr náhoda, kedy to nevyjde.

Štepenie (vrúbľovanie) ovocnej dreviny
Štepenie (vrúbľovanie) ovocnej dreviny

Primárne by som chcel upozorniť všetkých, ktorí sa do toho chcú púšťať: zabezpečte si kvalitné náradie, s tupým a zlým náradím sa budete viacej zlostiť a trápiť, než by ste z toho mali radosť a úspech.

Všetky techniky a možnosti sú už popísané na iných stránkach, ja sa opakovať nebudem, len vám chcem opäť poradiť, čo do čoho a kam.

Takže najprv: vrúble musia byť jednoročné zo zdravého stromu, zrezané po opadaní lístia z južnej strany v hrúbke ceruzky.

Uskladnenie: žiadna chladnička, žiadna pivnica či studňa alebo čo všetko som už počul, ale jednoducho si vykopete na záhrade jamu, do ktorej dáte dané vrúble a to tak, že do zeme dáte iba jednu tretinu, ďalšie dve tretiny budú nad zemou, a zasypete ich.

Nezabudnite si ich označiť, ak budete štepiť v rukách, v zimných mesiacoch si môžete daný vrúbeľ odstrihnúť priamo zo stromu a doma už len zaštepiť.