Ovoarb - Domov » Články » Odborné články – ovocinárstvo a arboristika

Odborné články – ovocinárstvo a arboristika

Arboristické štandardy – Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

VLKY

Kedy vlky skrátime? Vlky alebo dlhšie výhonky skracujeme len vtedy, keď na niektorej časti ovocného stromu chýba rozkonárenie a týmto skrátením chceme získať zaplnenie a vytvorenie nových kostrových konárov. Tu by som chcel upriamiť pozornosť a odporučiť ustráženie si týchto vlkov, čiže kedy ich skrátiť a kedy ich ponechať. Ak to zanedbáme, tak stratíme rok!

Ako na výrub drevín:

Termín výrubu drevín sa povoľuje v mimovegetačnom období od 31. októbra do 31. marca.

Zákon č. 543/2002 Z .z. o ochrane prírody a krajiny

Je potrebné mať súhlas orgánu ochrany prírody na výrub dreviny. Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny podáva fyzická osoba (občan) alebo právnická osoba (firma), ak má drevina obvod kmeňa nad 40 cm, meraný vo výške 130 cm nad zemou a krovitý porast s výmerou nad 10 m2.