Ovoarb - Domov » Ovocinárstvo

Ovocinárstvo

Odvetvie poľnohospodárstva primárne zamerané na pestovanie ovocných stromov a ovocia. Ovocinárstvo malo a aj v súčasnosti má vo viacerých regiónoch Slovenska charakter primárneho alebo doplnkového zamestnania a bolo významným zdrojom rodinných príjmov.

Drobné ovocie: maliny a ríbezle; stromčeková verzus kríčková forma

U drobného ovocia sa stretávam hlavne s problémami: rez malín (1 alebo 2 ročných) prestárnuté ríbezle, čiže slabo rodiace, stromčekové alebo kríčkové Rez malín Maliny rodia na bočných výhonkoch. 1-ročné maliny rodia na minuloročných výhonkoch, tzn.: “Toho roku nám rodili maliny, popri nich sa… Čítať viac »Drobné ovocie: maliny a ríbezle; stromčeková verzus kríčková forma