Ovoarb - Domov » Články » Orez poškodenej lipy malolistej na UPJŠ v Košiciach

Orez poškodenej lipy malolistej na UPJŠ v Košiciach

Poškodený kmeň lipy malolistej
Poškodený kmeň lipy malolistej – dutina v kmeni

Právnická fakulta UPJŠ sídli v užšom historickom centre Košíc a vo svojom dvorovom priestore na Kováčskej ulici 30 zdedila pravdepodobne po prvom majiteľovi budovy starú rozkošatenú lipu.

Necitlivé zásahy do koruny stromu spolu s viacerými stavebnými prácami vykonanými v bezprostrednej blízkosti koreňového systému vyústili do masívneho poškodenia kmeňa. Verdikt vynesený arboristom po obhliadke neveštil nič dobré, naopak nás ako správcu zaväzoval k urýchlenej likvidácii z bezpečnostných dôvodov.
Súčinnosť ľudí, ktorí vnímajú nezastupiteľné miesto zelených mĺkvych svedkov našej spoločnej histórie a cítia potrebu zachovať ich existenciu čo najdlhšie, priniesla želaný výsledok.

Orez poškodenej lipy malolistej
Poškodená lipa malolistá

Lipa dostala nový vzhľad. Obvodová redukcia koruny zhruba o tretinu pomohla znížiť ťažisko a znížiť celkovú váhu. Konáre boli zviazané certifikovanou dynamickou väzbou. Strom dostal podporu aj vo forme odstránenia spevnenej plochy. Dostáva sa tak k nemu väčšia dávka živín a najmä voda.


Lipe a jej obyvateľom (hmyzu a vtáctvu) prajeme ešte veľa mesiacov pokojného života. Poskytne za to príjemný chládok, okúzľujúcu vôňu a potešenie pre oči.

Košice, august 2022

OvoArb, s. r. o. Prešov – arborista Peter Švidroň
Ing. Vladimír Sobota – Krajský pamiatkový úrad Košice
Ing. Katarína Horňáková – za správcu Právnická fakulta UPJŠ
dekan fakulty doc. JUDr. Miroslav Štrkolec, PhD. – za správcu Právnická fakulta UPJŠ

Orez lipy malolistej – foto pred a po