Ovoarb - Domov » Články » Čo je to arboristika?

Čo je to arboristika?

Arboristika (angl. arboriculture) je odbor, ktorý sa zaoberá starostlivosťou o dreviny vyskytujúce sa mimo lesa v špecifických umelých výsadbách (osamotené stromy, parky, záhrady, aleje…) – od výberu vhodného druhu pre dané stanovište, cez výsadbu a starostlivosť až po výrub.
V skratke, je súhrnom znalostí mnohých biologických odborov, vďaka čomu sa jej náplň pohybuje na hrane medzi lesníctvom a okrasným záhradníctvom.

Pozrite si našu ponuku arboristických služieb

Arborista Peter Švidroň pri práci na strome
Arborista Peter Švidroň pri práci na strome

V tomto odbore sa vyžadujú širšie teoretické znalosti biológie, biomechaniky, chémie, ekofyziologie a ekológia drevín pre hlbšie pochopenie technologických postupov nutných pri navrhovaní, realizácii a kontrole pestovateľských opatrení v kontexte ochrany životného prostredia.

Arborista je schopný posúdiť hlavné funkcie drevín a ich porastov, vrátane určenia vplyvu stresov navodených abiotickými a biotickými činiteľmi.

Dokáže navrhnúť a implementovať opatrenia, vedúce k naplneniu cieľov starostlivosti o drevinové vegetácii prostredníctvom diferencovaných biotechnologických postupov, tieto činnosti optimálne technologicky vybaviť.

Skúsený arborista dokáže zvoliť zo strojne technologického riešenia (nožnice, píly, laná, kladky, plošiny, frézy, odvozové kapacity…) to najprimeranejšie a zorganizovať technologické postupy, aby boli požadované účinky dosiahnuté čo najefektívnejšie najmä s ohľadom na ochranu životného prostredia.